PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادها و نظارت تصویری

برچسب:پهپادها و نظارت تصویری

پهپادها و مراسم حج

/pahpadha-news-pn-64/

عربستان سعودی امسال برای نخستین بار از پهپاد‌ها به منظور مدیریت جمعیت زائرانی که در ماه رمضان به مسجدالحرام می‌روند، استفاده می‌کند

جستجو نتیجه ای نداشت.