PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادی که تغییر شکل می دهد

برچسب:پهپادی که تغییر شکل می دهد

پهپادی که تغییر شکل می دهد

/pn-168/

محققان دانشگاه اکس مارسی در فرانسه موفق به تولید ربات پرنده ای شده اند که در حین پرواز تغییر شکل می دهد و از همین رو می تواند از موانع مختلف به راحتی عبور کند. فیوچریسم: این ربات با الهام گرفتن از شیوه پرواز برخی پرنده های تیزرو ساخته شده است. این اولین بار است که رباتی تولید می شود که می...

جستجو نتیجه ای نداشت.