PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپادی که در جیب جا می شود

برچسب:پهپادی که در جیب جا می شود

پهپادی که در جیب جا می شود!

/airpix/

یک ویژگی جالب که در ایرپیکس قرار داده شده امکان کنترل پهپاد بدون تلفن هوشمند و تنها از طریق فرمان های حرکت دست کاربر است. پهپادهای غیرنظامی به عنوان یک ابزار تفریحی و کاربردی این روزها طرافداران بسیار زیادی دارند و همین مساله موجب شده تا انواع و مدل های مختلفی از آن تولید شود. ایرپیکس یکی...

جستجو نتیجه ای نداشت.