PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپاد امداد رسان

برچسب:پهپاد امداد رسان

ربات آرش و پهپاد امدادرسان رونمایی شد

/pn-216/

ربات آرش و پهپاد امداد رسان با حضور وزیر بهداشت رونمایی شد. دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر چهارشنبه از نمایشگاه رسانه های دیجیتال سلامت دیدن کرد و در این بازدید از پهپاد امدادرسان و ربات «آرش» در غرفه یک شتابدهنده رونمایی کرد. ربات آرش، یک ربات اجتماعی سیار است که...

جستجو نتیجه ای نداشت.