PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپاد با قابلیت ردیابی خشونت

برچسب:پهپاد با قابلیت ردیابی خشونت

پهپاد با قابلیت ردیابی خشونت در جمع ساخته شد

/pn-169/

محققان پهپادی مجهز به الگوریتم هوش مصنوعی ساخته اند که قابلیت ردیابی اعمال خشونت آمیز را در جمعیت دارد. عملیات نظارتی با کمک پهپاد هنوز هم برای بسیاری از مردم آزار دهنده است. با این وجود تحقیقات در این حوزه ادامه دارد. در همین راستا محققان یک سیستم آزمایشی پهپاد ساخته اند که با استفاده از...

جستجو نتیجه ای نداشت.