PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپاد خون رسان

برچسب:پهپاد خون رسان

پهپاد خون‌رسان

/pn-72/

پهپاد خون‌رسان در آمریکا آزمایش می‌شود زیپ‌لاین هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) جدیدی را معرفی کرد که به گفته این شرکت قادر است روزانه تا ۵۰۰ بار در تحویل محموله از آن استفاده شود. شرکت زیپ‌لاین در رواندا خدمات تجاری حمل و رساندن خون به برخی مناطق را در این کشور به عهده دارد. وزن هر یک از این...

جستجو نتیجه ای نداشت.