PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپاد سوخت رسان بویینگ MQ 25 Stingray

برچسب:پهپاد سوخت رسان بویینگ MQ 25 Stingray

پهپاد سوخت رسان بویینگ MQ-۲۵ Stingray

/mq-25-stingray/

شرکت بوئینگ قراردادی را با ارتش آمریکا منعقد کرده که به موجب آن هواپیماهای سوخت رسان رباتیک و بدون سرنشین برای استفاده نظامیان تولید خواهد شد. به نقل از نیواطلس، بر اساس قرارداد یادشده به ارزش ۸۰۵ میلیون دلار هواپیماهای سوخت رسان پیشرفته ای به نام MQ-۲۵ Stingray برای استفاده نیروی دریایی...

جستجو نتیجه ای نداشت.