PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپاد قاصف K2

برچسب:پهپاد قاصف K2

نیروهای یمنی با پهپاد «قاصف K۲» مقر فرماندهی نیروهای اماراتی در عدن را بمباران کردند

/yemen/

ارتش و کمیته های مردمی یمن با پهپاد «قاصفK۲» مقر فرماندهی نیروهای اماراتی در «عدن» را بمباران کردند. المسیره: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مقر فرماندهی نیروهای اماراتی در عدن را هدف حمله پهپادی قرار دادند. بر اساس این گزارش، نیروهای یمنی با پهپاد «قاصف K۲» مقر فرماندهی نیروهای اماراتی در عدن...

جستجو نتیجه ای نداشت.