PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپاد و چراغ های هوشمند امنیت حیاط خانه را تامین م

برچسب:پهپاد و چراغ های هوشمند امنیت حیاط خانه را تامین م

پهپاد و چراغ های هوشمند امنیت حیاط خانه را تامین می کنند

/pn-366/

در نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی شرکت Sunfolwer Labs به طور رسمی از فناوری Bee و Sunflower رونمایی کرد. این سیستم درحقیقت سیستم پهپاد و حسگرهای هوشمندی است که برای حفظ امنیت در فضای خارجی ساخته شده اند. آلکس پاچینوف موسس این شرکت می گوید: ما دو سال قبل ایده این سیستم را اعلام کردیم و...

جستجو نتیجه ای نداشت.