PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پهپاد چیست

برچسب:پهپاد چیست

چگونه پهپادها هرج و مرج ایجاد می‌کنند؟

/pn-380/

فرودگاه گتویک در جنوب لندن به دلیل مشاهده پهپاد در اطراف باندهای پرواز برای دو روز با اختلال جدی مواجه و صدها پرواز آن لغو شدند. این فرودگاه صبح جمعه فعالیت خود را از سر گرفت اما عصر جمعه دو باره به ظن مشاهده پهپاد، کلیه پروازهای آن تعلیق شدند اما کمی بعد پروازها برقرار شدند. سوال این است...

جستجو نتیجه ای نداشت.