PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

پDRONE

برچسب:پDRONE

آزمایش یک پهپاد مجهز به سلاح تهاجمی در روسیه

/pn-368/

صنایع دفاع روسیه یک پهپاد کوچک ردیاب با قابلیت حمل انواع مهمات، از جمله نارنجک و بمب ضدتانک را به منظور شناسایی و نابودی پهپادهای دیگر یا اهداف زمینی را با موفقیت مورد آزمایش قرار داد. خبرگزاری «تاس»:منابع خبری در مجتمع صنایع دفاع روسیه امروز دوشنبه از آزمایش موفق پرواز پهپاد کوچک ردیاب...

جستجو نتیجه ای نداشت.