PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

چتر نجات

برچسب:چتر نجات

پهپادی که سقوطش جان انسان ها را تهدید نمی کند

/pn-365/

این پهپاد که DJI Inspire ۲ نام دارد، توسط شرکت Indemnis تولید شده و دارای چترنجاتی است که بلافاصله بعد از خاموش شدن یا از کارافتادن فعال شده و باعث می شود این پهپاد با سرعتی آهسته به سمت زمین حرکت کند. سیستم ایمنی این پهپاد نکسوس نام دارد و برای اولین بار موفق به دریافت تاییدیه های ایمنی...

جستجو نتیجه ای نداشت.