PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کاربرد پرواز تجمعی هواپیماهای بدون سرنشین خودران د

برچسب:کاربرد پرواز تجمعی هواپیماهای بدون سرنشین خودران د

فناوری پرواز تجمعی پهپادها

/drones-group-flight-technology/

ر تاریخ 17 دسامبر 1903 ویلبر و ارویل رایت اولین هواپیمای قابل کنترل موتوردار و سنگین در نزدیکی کیتی هاوک کارولینای شمالی با موفقیت پرواز دادند و موجب تحولی بزرگ در جهان شدند. تاثیر اختراع آن‌ها یک دهه بعد هنگام استفاده از هواپیما برای اولین بار در جنگ جهانی اول احساس شد. به مرور در طول...

جستجو نتیجه ای نداشت.