PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کاربرد پهپادها در کشاورزی

برچسب:کاربرد پهپادها در کشاورزی

اولین کارگاه عملیاتی آموزش و ترویج سامانه پهپاد در بخش کشاورزی

/pn-315/

اولین کارگاه عملیاتی آموزش و ترویج سامانه پهپاد در بخش کشاورزی در شهرستان اندیمشک یکی از مناطق استراتژیک کشاورزی در کشور در روز شنبه مورخ ۲۴دی ماه ۹۷ با حضور مسولین شهری و مسول حفظ نباتات و حراست اداره جهادکشاورزی همچنین کشاورزان محترم و نمایندگان سموم در منطقه توسط شرکت یگان پرواز آسمان...

جستجو نتیجه ای نداشت.