PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کاربرد پهپادهاDRONE

برچسب:کاربرد پهپادهاDRONE

جنگل های آتش گرفته آمریکا با پهپاد احیا می شوند

/pn-303/

به دنبال نابودی هکتارها جنگل در ایالت کالیفرنیا بر اثر وقوع مرگبارترین آتش سوزی این کشور در یک قرن اخیر، قرار است پهپادها برای احیای درخت های از بین رفته وارد عمل شوند. با توجه به دشواری دسترسی به نقاط آتش گرفته و آلودگی این منطقه به مواد سمی، به نظر نمی رسد اعزام زمینی نیروی انسانی به این...

جستجو نتیجه ای نداشت.