PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کارگروه پهپاد ایران

برچسب:کارگروه پهپاد ایران

پرونده 25 پهپاد غیرنظامی در دادسرای اوین

/pahpadha-news-pn-68/

پرونده 25 پهپاد غیرنظامی در دادسرای اوین دبیر کارگروه پهپادهای غیرنظامی اتحادیه هوافضا با اعلام اینکه تاکنون بیش از 10 هزار نفر فعال در حوزه پهپادهای غیرنظامی شناسایی شده و در حال ساماندهی موضوع این هواگردها هستیم، از وجود 25 پرونده مربوط به این پهپادها (پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور) در...

جستجو نتیجه ای نداشت.