PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کشاورزی و مایع پاشی هوایی

برچسب:کشاورزی و مایع پاشی هوایی

معرفی پهپادهای سم پاش

/agriculture-and-liquid-spray-008/

معرفی پهپادهای سم پاش دانلود فایل معرفی پهپاد های سم پاش.pdf

اهداف طرح سمپاشی با پهپاد

/liquid-spray-drone-008/

اهداف طرح سمپاشی با پهپاد : 1- شناسایی دقیق محل لکه ها و آفات و علفهای هرز در مزارع 2- مکانیزه کردن فرایند سمپاشی از طریق هوا 3- پاشش یکنواخت و منظم سم 3- سهولت در انجام فرآیند سم 4- پاشی و کاهش میزان سم مصرفی 5- افزایش تولید محصول 6- کاهش هزینه ها

جستجو نتیجه ای نداشت.