PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کنترل جت های جنگی با نگاه و اشاره خلبان

برچسب:کنترل جت های جنگی با نگاه و اشاره خلبان

کابین خلبان جنگنده پوشیدنی هم تولید شد

/pn-134/

کابین خلبان پوشیدنی هم از راه رسید متخصصان شرکت بی ای ای از ابداع فناوری تازه ای خبر داده اند که به خلبانان کمک می کند تا برای کنترل جت های جنگنده در آینده تنها از پلک زدن چشم بهره بگیرند. در ساخت این کابین، ابزارهای کنترلی پیچیده با یک "سیستم واقعیت مجازی"(virtual reality system) جایگزین...

جستجو نتیجه ای نداشت.