PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

گلیفسات

برچسب:گلیفسات

استفاده از پهپادها برای از بین بردن علف های هرز

/pn-161/

دولت کلمبیا قصد دارد برای ردیابی و از بین بردن علف های هرز مزارع، از پهپادها استفاده کند. دولت کلمبیا در حال آزمایش پهپادهای کنترل از راه دور برای ردیابی و از بین بردن علف‌های هرز است. بار مفید این پهپادها، "گلیفسات" (glyphosate) است که یک علف‌کش قوی محسوب می‌شود. علف‌کش، ماده ای است که...

جستجو نتیجه ای نداشت.