PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

AGRAS

برچسب:AGRAS

عملیات سم پاشی هوایی جنگل های بلوط شهرستان بویراحمد از طریق پهپاد

/agriculture-drone/

عملیات سم پاشی جنگل‌های بلوط منطقه لوداب شهرستان بویراحمد به وسیله پهپاد سم‌پاش آغاز شده است. کنترل آفت کرم جوانه خوار بلوط، هدف اصلی این عملیات است. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و ارتفاع و پراکندگی درختان بلوط، این نوع سم‌پاشی جز سخت‌ترین انواع سم‌پاشی هوایی محسوب می‌شود. درخواست خدمات...

تشکیل نخستین یگان پهپاد سمپاش استان کرمان

/pahpadha-agriculture-aerial-applications-and-aerial-liquid-spraying-3/

نخستین یگان پهپاد سمپاش استان کرمان تست های خود را تحت نظارت دقیق متخصصان جهاد کشاورزی، با موفقیت 100% به انجام رساند و با موفقیت کارت های تست نصب شده در مزارع گندم و پسته آغشته به سم و کود مایع شد. agriculture aerial applications and aerial liquid spraying

تست و مانور پهپاد سم پاش در ایران - مازندران

/agriculture-aerial-applications-and-aerial-liquid-spraying/

تست و مانور پهپاد سم پاش در ایران - مازندران آزمایش پروازی عمود پرواز سمپاش متعلق به شرکت آسمان کاسپین در 79 امین کارگاه فناوری پهپاد، که به همت مهندس خدادادی و با حمایت ویژه دکتر موسوی استاد پیشکسوت در دانشکده منابع طبیعی استان برگزار گردید.

جستجو نتیجه ای نداشت.