PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

AUT MAV

برچسب:AUT MAV

کسب جایگاه سوم لیگ ماموریت ربات های پرنده توسط تیم AUT MAV

/pn-49/

کسب جایگاه سوم لیگ ماموریت ربات های پرنده توسط تیم AUT MAV دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات جهانی رباتیک فیرا 2018 تایوان انجمن علمی دانشکده هوافضا کسب 6 مقام ارزشمند برای کاروان اعزامی رباتیک جمهوری اسلامی ایران به مسابقات جهانی رباتیک فیرا 2018 در کشور تایوان 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 تیم هایی...

جستجو نتیجه ای نداشت.