PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

CAO

برچسب:CAO

دومین دوره مقررات هوایی والزامات پرواز پهپاد بامجوز سازمان هواپیمایی کشور دراستان خراسان

/mashhad-drone-coures/

دومین دوره مقررات هوایی والزامات پرواز پهپاد بامجوزسازمان هواپیمایی کشوردراستان خراسان مقارن باپنجمین سالروزجهانی پهپاد ( هلیشات) درمشهدمقدس سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت...

ویژه مسافران نوروزی: اعلام نرخ رسمی بلیط پروازها توسط سازمان هواپیمایی کشوری

/cao-price-range/

ویژه مسافران نوروزی: اعلام نرخ رسمی بلیط پروازها توسط سازمان هواپیمایی کشوری PAHPADHA-CAO-price-range-.pdf درخواست خدمات پهپادی فروش جمر فروش سامانه های مقابله با پهپاد اعلام مفقودی پهپاد ثبت نام بیمه پهپاد و خلبان شرایط تدریس و مربی گری و برگزاری دوره های آموزشی لیست مدارک مورد نیاز برای...

اولین لیست واحدهای مجاز خدمات پهپادی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری

/cas/

قابل توجه تمامی نهادهای کشوری و لشگری و کاربران پهپاد کشور پیرو دستور العمل CAD 9002 سازمان هواپیمایی کشوری و دستورالعمل شماره 52 شورای امنیت کشور و مطابق هماهنگی های به عمل آمده دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، حراست کل و کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی...

جستجو نتیجه ای نداشت.