PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

CH 5

برچسب:CH 5

افزایش پرواز پهپادهای چینی بر فراز میادین جنگ‌های خاورمیانه

/pn-177/

در سراسر خاورمیانه کشورهای این منطقه کم کم در حال چشم پوشی از خرید پهپادهای آمریکایی به دلیل وضع قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌تر برای این پهپادها و روی آوردن به خرید پهپادهای چینی به دلیل عدم محدودیت برای خرید این پهپادها و در ‌عین ‌حال قیمت ارزان‌تر آنها هستند. آسوشیتدپرس: چندی پیش یک...

جستجو نتیجه ای نداشت.