PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

F 5 TIGER II

برچسب:F 5 TIGER II

تست فلایت هواپیمای F-5F TIGER II توسط امیر شاه صفی

/pahpadha-f5-tiger-test-flight/

تست فلایت هواپیمای F-5F TIGER II اورهال شده نیروی هوایی ارتش توسط امیر شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در دزفول فیلم از روابط‌ عمومی ارتش

جستجو نتیجه ای نداشت.