PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

FRAPORT

برچسب:FRAPORT

پهپاد مشکوک پروازهای فرودگاه «فرانکفورت» را مختل کرد

/drone-fraport/

مشاهده پهپاد مشکوک، پروازهای فرودگاه «فرانکفورت» در آلمان را مختل کرده است. دویچه وله: مشاهده یک فروند پهپاد مشکوک باعث شد تا پروازهای فرودگاه فرانکفورت در آلمان مختل شود. بر اساس اعلام این رسانه، مشاهده یک پهپاد مشکوک در اطراف فرودگاه فرانکفورت باعث شد تا بسیاری از پروازهای این فرودگاه...

جستجو نتیجه ای نداشت.