PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

HELISHOR

برچسب:HELISHOR

تولد پهپاد کوله پشتی، راه بروید و بپرید

/lunavity/

محققان دانشگاه توکیو گجتی شبیه کوله پشتی ابداع کرده اند که به کاربر خود امکان می دهد مانند قدم زدن در ماه با پرش حرکت کند. گجتی شبیه کوله پشتی ساخته شده که قانون جاذبه را زیر پا می‌گذارد. محققان دانشگاه توکیو این کوله پشتی را ابداع کرده‌اند که Lunavity نام گرفته است. کاربر با استفاده از...

جستجو نتیجه ای نداشت.