PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

IA

برچسب:IA

به دست یک ایرانی، عکاسی بدون دخالت انسان با کمک پهپاد

/pn-383/

عکاسی بدون دخالت انسان؛ تولید دوربین هوشمند بی سیم خورشیدی توسط یک ایرانی یک شرکت تجاری از تولید نمونه اولیه یک دوربین بی سیم مبتنی بر هوش مصنوعی خبر داده که بدون نیاز به دخالت انسان قادر به عکاسی از محیط اطراف است. ورج: دوربین یادشده می تواند با سرعت بالایی تصاویر مطلوبی تهیه کند، امنیت...

پهپادها با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تشخیص خشونت در جمعیت هستند

/pahpadha-news-pn-74/

بسیاری از مردم هنوز از نظرات همگانی مبتنی بر پهپاد وحشت دارند، اما این باعث نمی شود که محققان به دنبال راه های موثرتر و کارسازتر برای پایش هوایی نباشند. تیمی از محققان اخیراً پهپادی آزمایشی توسعه داده اند که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به تشخیص حرکات خشونت آمیز در جمعیت است. این تیم...

جستجو نتیجه ای نداشت.