PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

LeveTop

برچسب:LeveTop

تولید پهپاد استوانه ای به شکل فنجان قهوه

/pn-170/

امروزه پهپادها به شکل ها و اشکال متفاوتی طراحی و تولید می شوند، اما تا به حال سابقه نداشته که یک پهپاد به شکل فنجان قهوه عرضه شود. این پهپاد که LeveTop نام دارد، از قابلیت های پروازی خوبی برخوردار بوده و مجهز به یک دوربین عکاسی و فیلم برداری نیز هست. پهپاد یادشده در زمان بسته بندی شدن شبیه...

جستجو نتیجه ای نداشت.