PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

MARS ROVER

برچسب:MARS ROVER

زمین از مریخ از دید SPIRIT اینگونه است

/pahpadha-news-pn-34/

این عکس را مریخ نورد اسپیریت یک ساعت قبل از طلوع خورشید مریخ گرفته است. آن نقطه کمرنگ در وسط تصویر "ما" هستیم - همه ی ما تمامی انسانهایی که می شناسید، شخصیت ها، سیاستمدارها، هنرپیشگان همه و همه در همان نقطه ریز خلاصه شده اند تمامی جنگها، خونریزیها و جنایات در همین یک نقطه خلاصه می شود عشق،...

طلوع خورشید در مریخ

/pahpadha-news-mars/

منظره طلوع خورشید در مریخ که مریخ‌نورد آپورچونیتی ۲۶ بهمن ۹۶ بعد از ۴۹۹۹ روز مریخی یا حدود ۵۱۳۶ روز زمینی حضور بر سطح سیاره سرخ ثبت کرد.

جستجو نتیجه ای نداشت.