PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

Minnie

برچسب:Minnie

پهپادها ماهواره به فضا می فرستند

/pn-130/

در آینده‌ای نزدیک، امکان پرتاب ماهواره به فضا هر سه ساعت یک بار به واقعیت مبدل خواهد شد و یک پهپاد موشک‌بر قادر خواهد بود به طور میانیگن هر سه ساعت یک بار یک پرتاب ماهواره‌ای را به انجام برساند. شرکت آمریکایی" Aevum" در حال آزمایش یک پهپاد-موشک‌ است که قادر خواهد بود ماهواره‌های کوچک را به...

جستجو نتیجه ای نداشت.