PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

NDR CLUB

برچسب:NDR CLUB

NDR CLUB

/pn-26/

امروزه یکی از نیاز های جامعه ی پروازی کشور به خصوص حوزه ی مولتی روتور و در صدر آن جامعه ی FPV Racing، نیاز به دیده شدن پتانسیل ها، مهارت های موجود و گسترش این حوزه در تمامی ابعاد جامعه می باشد. وبسایت www.NDRClub.com با رویکرد همراهی و گسترش حوزه ی FPV Racing کشور با ایجاد محیطی کاربر محور...

جستجو نتیجه ای نداشت.