PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

SIDE

برچسب:SIDE

پهپاد جدید شرکت skydio با همکاری NVIDIA با قابلیت های منحصر به فرد

/pahpadha-skydio-r1/

شرکت skydio از پهپاد جدید خود رونمایی کرد. شرکت skydio در معرفی این پهپاد گفته است: شرکت skydioنوع جدید از دوربین پرنده با قابلیت هدایت توسط هوش مصنوعی و پردازش کامپیوتری را که هر کس به راحتی تنها در یک دقیقه می تواند آن را به پرواز درآورد و از آن استفاده کند را عرضه می کند. پهپاد جدید این...

جستجو نتیجه ای نداشت.