PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

SONAR

برچسب:SONAR

اتحاد پهپادها، ابر رایانه ها و سونار برای مقابله با سیل

/drones-flood/

محققان دانشگاه آیوای آمریکا قصد دارند از پهپاد، ابررایانه‌های متعدد و سونار برای مقابله با سیل و حل چالش‌های ناشی از آن استفاده کنند. آسین ایج: این محققان امیدوارند تعداد زیادی از فناوری‌های تازه خود را امسال برای مقابله با سیل به خدمت بگیرند. افزایش بارندگی در مناطق مرکزی امریکا در روزهای...

جستجو نتیجه ای نداشت.