PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

Saif Sareea 3

برچسب:Saif Sareea 3

نخستین آزمون پهپادها در مانور ارتش انگلیس

/pn-195/

انگلیس از پهپادها برای جنگ‌های شبیه‌سازی شده علیه نیروهای روسی در تمرین‌های نظامی Saif Sareea – 3 استفاده می‌کند. اسپوتنیک: انگلیس در حال آماده‌سازی برای مقابله با کشورهایی از جمله روسیه است که به نیروهای مسلح و ارتش قدرتمندتری دارد. به همین منظور این کشور برای اولین بار از پهپادها در...

جستجو نتیجه ای نداشت.