PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

UBER

برچسب:UBER

همکاری ناسا و اوبر برای ساخت تاکسی پرنده

/pahpadha-news-nasa-uber/

شرکت اوبر و سازمان ناسا روز چهارشنبه از همکاری خود برای ساخت تاکسی‌های پرنده خبر دادند. شرکت اوبر دو سال پیش از طرح خود برای ماشین‌ برقی‌های پرنده پرده‌برداری کرده بود؛ ماشین‌هایی که بناست برای کاستن از حجم ترافیک شهرهای بزرگ و نیز کم کردن هزینه آمد و شد ساخته شوند. یک سال بعد ناسا با...

جستجو نتیجه ای نداشت.