PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

VOCs

برچسب:VOCs

پهپادهایی که هوای آلوده را شناسایی می‌کنند

/pn-155/

پژوهشگران دانشگاه "رایس" موفق به ابداع پهپادهایی شده‌اند که ابرهای ترکیبات آلی سبک موجود در هوا را تشخیص می‌دهد و می‌تواند به مقابله با آلودگی هوا کمک کند. ترکیبات آلی سبک یا فرّار( VOCs ) که در هوا شناور می‌شوند، می‌تواند در طولانی مدت و کوتاه مدت منجر به فهرستی طولانی از عوارض سلامتی در...

جستجو نتیجه ای نداشت.