PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

WSW

برچسب:WSW

هفته جهانی فضا 2018 از 12 تا 18 مهرماه با شعار "فضا جهان را متحد می‌کند"

/wsw/

هفته جهانی فضا 2018 از 12 تا 18 مهرماه با شعار "فضا جهان را متحد می‌کند" به گزارش ایسنا هر ساله انجمن هفته جهانی فضا (WSWA) موضوعی را برای هفته جهانی فضا (WSW) انتخاب می‌کند تا تمام فعالیت‌­ها و رویدادهای صورت گرفته در جهان در این هفته پیرامون این شعار برنامه‌ریزی شود. هفته جهانی فضا در...

جستجو نتیجه ای نداشت.