PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

آغاز عملیات امداد یگان واکنش سریع پهپاد جهت یافتن کوهنورد مفقود شده در یخچال دماوند

آغاز عملیات امداد یگان واکنش سریع پهپاد جهت یافتن کوهنورد مفقود شده در یخچال دماوند

عملیات جستجو و نجات در ارتفاعات ۵۰۰۰متری دماوند

منتخبین یگان واکنش سریع کارگروه پهپاد از سه استان تهران و البرز و مازندران با همکاری آقایان افشار، نوری و خدادادی جهت یافتن کوهنورد مفقود شده در یخچال های مرتفع کوه دماوند که در ارتفاع حدود 5000 متری احتمال سقوطش داده می شود، بسیج شده اند. بنابر برخی گزارش ها کوهنورد در یخچال های سمت چپ جان پناه اول مفقود شده است. این پخچال به یخچال های عروسکی معروف هستند.

یخچا ل های عروسکها:
این یخچال ها به صورت های پراکنده در ارتفاع 4500تا 5100 متری حد فواصل یال های شمال شمال شرقی تا یال شمال شرقی قله در جناح شمالی آن ودر میان یال های ویالچه های این بخش از کوه قرار دارند . دامنه این یخچال ها محدود است و طول هر یک از آنها به طورتقریبی به 400تا 500متر می رسد. عروسکها شامل 8نقطه یخچالی کوچک و بزگ می باشد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت