PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

فرم پرسش و پاسخ

اگرهرگونه پرسشی در مورد پهپادها، قوانین ثبت پلاک پهپاد، شرایط اخذ مجوز برای واردات پهپاد و قطعات وابسته، شرایط اخذ مجوز پرواز و... دارید فرم زیر تکمیل و ارسال نمایید تا کارشناسان پاسخگوی آن باشند.
پاسخ به پرسش های مرتبط با پهپاد، راهنمایی در مورد خرید پهپاد، راهنمایی در مورد انواع پهپاد، فروشگاه های مجاز، معرفی پهپادهای مناسب برای خدمات گوناگون، چگونگی کسب گواهی نامه خلبانی و ...