PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کارگروه هوافضا اتحادیه صنایع هوایی و فضایی

کارگروه هوافضا اتحادیه صنایع هوایی و فضایی

کارگروه هوافضا اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران با هدف انسجام توانمندی های بخش خصوصی در حوزه صنایع هوا فضا و از شرکت های عضو در آبان ماه 1396 با درخواست تعدادی از شرکت های فعال و حمایت و مصوبه هیئت مدیره اتحادیه تکشیل شد. 

توسعه و تعمیق هم افزایی شرکت های عضو، افزایش همکاری های فی مابین، ایجاد زنجیره تامین کارآمد، تعامل منسجم با مشتریان و بازارهای هدف، تسهیل در تامین منابع مالی و اعتبارات حمایتی، نقش آفرینی موثر در پروژه های ملی، ارتباط اثر بخش با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، توانمند سازی علمی و آموزشی اعضاء، ارتقاء کیفیت و استقرار استاندارد های مرتبط، پیگیری امور صنفی اعضاء و ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در صنایع هوافضا از جمله اهداف اولیه کارگروه تعیین شده است.

کارگروه هوافضا با برخورداری از حمایت های فکری و معنوی استادان و پیشکسوتان صنعت و دانشگاه و ظرفیت های فنی و تجاری شرکت های دانش بنیان و صنایع فناور برتر عضو، از عضویت و حضور همه شرکت های توانمند استقبال نموده و آمادگی خود را برای همکاری با صنایع و مراکز مرتبط اعلام می دارد.

برچسب ها: پهپادپهپادهاDRONEPAHPADHAPAHPADاتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانمخابراتکارگروه های اتحادیه صنایع هوایی و فضاییکارگروه تجهیزات زمینی و فرودگاهی اتحادیه صنایع هواکارگروه هوافضا اتحادیه صنایع هوایی و فضاییطراحی و ساخت انواع پرندهزیرساخت های ماهواره هایشبیه سازیصنایع هوافضاطراحی و ساخت ماهوارهصنعت هوا فضا ایرانتوانمندی های صنعت هوا فضا ایرانجایگاه هوافضاهوا فضا ایرانکارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانکارگروه های اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانکارگروه الکترونیک مخابرات اویونیک و رادارراداراویونیککارگروه های های اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانکارگروه هواپیماهای سرنیشن دار اتحادیه صنایع هواییکارگروه هوانوردی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی اتحادکارگروه تعمیر نگهداری و اورهال هواپیما اتحادیه صناکارگروه هوافضا اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانکارگروه الکترونیک مخابرات اویونیک و رادار اتحادیهکارگروه فضایی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی اتحادیهکارگروه مهندسین مشاور اتحادیه صنایع هوایی و فضاییکارگروه هواپیماهای سرنیشن دارمرکز هوافضا

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت