PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

کارگروه فضایی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی

کارگروه فضایی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی

کارگروه فضایی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران متشکل از تعدادی از شرکت های عضو است که محصولات و خدمات زیر را ارائه می دهد:

  1. تجهیز و راه اندازی ایستگاه های گیرنده زمینی تصاویر ماهواره ای
  2. تامین سخت افزار و نرم افزارهای ایستگاه های دریافت تصاویر ماهواره ای
  3. طراحی و پیاده سازی الگوریتم ها و سامانه های پردازش تصاویر و داده های دریافتی از ماهواره ها و سنجنده های فضایی
  4. طراحی، راه اندازی، کالیبراسیون، تامین و تجهیز انواع سنجنده ها با کاربردهای مختلف ( راداری، مرئی، فراطیفی، هایپر و ... )
  5. ارائه خدمات پیش پردازشی و پردازشی برای کاربردهای مختلف داده ها و تصاویر ماهواره های شامل منابع آب، سواحل و رودخانه ها، هواشناسی و جو، مخاطرات طبیعی، محیط زیست و منابع طبیعی، جنگل، مناطق شهری، زمین شناسی و معدن، کشاورزی
  6. تهیه و تدوین استانداردهای به کارگیری فناوری سنجش از دور و ناوبری ماهواره ای
  7. طراحی، تولید و پیاده سازی پایگاه داده مکانی و سامانه های اطلاعات مکانی بر پایه داده ها، تصاویر و اطلاعات ماهواره ای
  8. تامین تجهیزات و راه اندازی آزمایشگا های تست و کالیبراسیون زیر سامانه های مختلف فضایی و ماهواره ای
  9. طراحی، ساخت و پیاده سازی سخت افزار و نرم افزارهای ناوبری و مانیتورینگ ماهواره ای
  10. طراحی و ساخت و پرتاب ماهواره های سنجشی و مخابراتی با همکاری شرکت های خارجی

برچسب ها: پهپادپهپادهاDRONEPAHPADHAPAHPADاتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانمخابراتکارگروه های اتحادیه صنایع هوایی و فضاییکارگروه تجهیزات زمینی و فرودگاهی اتحادیه صنایع هواکارگروه فضایی اتحادیه صنایع هوایی و فضاییتجهیز و راه اندازی ایستگاه های گیرنده زمینایستگاه های دریافت تصاویر ماهواره ایسامانه های پردازش تصاویر و داده های دریافتی از ماهتامین و تجهیز انواع سنجنده هاطراحی راه اندازی کالیبراسیونراه اندازی آزمایشگا های تست و کالیبراسیونطراحی و ساخت و پرتاب ماهواره های سنجشیساخت و پرتاب ماهواره های سنجشی و مخابراتیداده های دریافتی از ماهواره ها و سنجنده های فضاییراداری مرئی فراطیفی هایپرخدمات پیش پردازشی و پردازشیخدمات کارگروه فضایی اتحادیه هوایی و فضاییمعرفی کارگروه فضایی اتحادیهراه های تماس کارگروه فضایی اتحادیهکارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانکارگروه های اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانکارگروه الکترونیک مخابرات اویونیک و رادارراداراویونیککارگروه های های اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانکارگروه هواپیماهای سرنیشن دار اتحادیه صنایع هواییکارگروه هوانوردی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی اتحادکارگروه تعمیر نگهداری و اورهال هواپیما اتحادیه صناکارگروه هوافضا اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایرانکارگروه الکترونیک مخابرات اویونیک و رادار اتحادیهکارگروه فضایی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی اتحادیهکارگروه مهندسین مشاور اتحادیه صنایع هوایی و فضاییکارگروه هواپیماهای سرنیشن دارمرکز هوافضا

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت